انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اهداف فصل چهارم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 1,051
اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 1,244
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 809
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 829
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 897
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 976
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 1,007
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 4,235
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 9,051
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,762
اشکال هندسی (1) 14 کیلو بایت SWF 1,192
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 1,287
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 1,312
جدول ارزش مکانی (4) 14 کیلو بایت SWF 1,630
جمع 14 کیلو بایت SWF 1,935
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 1,059
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 5,033
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,900
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 1,148
الگویابی (5) 13 کیلو بایت SWF 1,205

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد