انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,561
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,813
تبدیل حروف به عدد (2) 16 کیلو بایت SWF 1,317
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 1,180
سودوکو (3) 16 کیلو بایت SWF 1,229
جمع اعداد (82) 16 کیلو بایت SWF 1,044
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 1,415
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 918
اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 967
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 845
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 896
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 891
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 914
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 967
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 863
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 964
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 985
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 4,073
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 1,273
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 1,173

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد