انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 931
درس پنجم (question 3) 36 کیلو بایت SWF 931
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 56 کیلو بایت SWF 931
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 59 کیلو بایت SWF 931
جدول انتخاب 1,770 کیلو بایت SWF 932
درس چهارم (question 4) 187 کیلو بایت SWF 933
سؤالات درس ارزش علم (1) 39 کیلو بایت SWF 934
سؤالات درس ارزش علم (3) 38 کیلو بایت SWF 934
پرچمداران 3,959 کیلو بایت SWF 934
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 42 کیلو بایت SWF 934
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره آل عمران، آیه 16 27 کیلو بایت SWF 934
درس سوم (question 7) 1,252 کیلو بایت SWF 935
معرفی ضلع 280 کیلو بایت SWF 936
مثل 1,238 کیلو بایت SWF 936
درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2 62 کیلو بایت SWF 936
درس سوم (question 10) 7,071 کیلو بایت SWF 938
درس ششم (question 7) 32 کیلو بایت SWF 938
درس اول، جلسه اول (7) 187 کیلو بایت SWF 938
درس نهم (سؤال 4) 168 کیلو بایت SWF 939
درس هفتم (question 8) 438 کیلو بایت SWF 940

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد