انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلاچ از نوع دیافراگم 70 کیلو بایت SWF 1,330
کلاچ گریز از مرکز 109 کیلو بایت SWF 1,547
کلمات تک نقطه‌ای 134 کیلو بایت SWF 1,919
کلمات مترادف (1) 122 کیلو بایت SWF 1,415
کلمات مترادف (1) 312 کیلو بایت SWF 1,302
کلمات مترادف (2) 215 کیلو بایت SWF 1,349
کلمات مترادف (2) 302 کیلو بایت SWF 1,413
کلمات متضاد 140 کیلو بایت SWF 1,751
کلمات متضاد 1,336 کیلو بایت SWF 1,743
کلمات مخالف 247 کیلو بایت SWF 1,370
کلمات مخالف 1 1,339 کیلو بایت SWF 1,355
کلمات مخالف 2 1,338 کیلو بایت SWF 1,630
کلمات مخالف 3 1,341 کیلو بایت SWF 1,508
کلمات مرتبط 1,186 کیلو بایت SWF 1,360
کلمات مرتبط (1) 432 کیلو بایت SWF 1,414
کلمات مرتبط (2) 280 کیلو بایت SWF 1,420
کلمات مرتبط (3) 537 کیلو بایت SWF 1,457
کلمات مرتبط (4) 317 کیلو بایت SWF 1,505
کلمات مرتبط (5) 393 کیلو بایت SWF 1,611
کلمات مرتبط (6) 323 کیلو بایت SWF 1,807

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد