انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,793
کاربرد مغناطیس و جرثقیل 78 کیلو بایت SWF 1,732
کاربرد نسبت 608 کیلو بایت SWF 1,564
کارت اعتباری 6,279 کیلو بایت SWF 1,408
کارکرد آبگرمکن 132 کیلو بایت SWF 1,264
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 7,362
کامل کردن جملات 245 کیلو بایت SWF 2,092
کامل کردن جملات 1 220 کیلو بایت SWF 1,368
کامل کردن جملات 2 258 کیلو بایت SWF 1,292
کامل کردن جملات 3 219 کیلو بایت SWF 1,338
کامل کردن جملات 4 212 کیلو بایت SWF 1,190
کامل کردن جملات 5 214 کیلو بایت SWF 1,442
کامل کردن جملات 6 210 کیلو بایت SWF 1,410
کامل کردن جملات 7 221 کیلو بایت SWF 1,305
کامل کردن متن 132 کیلو بایت SWF 1,792
کامل کردن کلمات 1,125 کیلو بایت SWF 2,146
کامل کردن کلمات 445 کیلو بایت SWF 2,284
کاهش فشار بخار 1,025 کیلو بایت SWF 1,718
کتابخانه کلاس ما 425 کیلو بایت SWF 1,814
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 5,475

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد