انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,598
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,745
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 4,040
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 3,433
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 6,631
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 1,200
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 1,156
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 1,405
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 1,221
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 862
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 943
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 1,149
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 852
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 847
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 1,049
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 8,147
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,474
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 6,301
شمارش سه‌تایی 23 کیلو بایت SWF 1,173
درس سوم (question 6) 23 کیلو بایت SWF 907

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد