انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
چگونگی استقامت مواد در شرایط مختلف 692 کیلو بایت SWF 2,063
چگونگی انقباض ماهیچه 136 کیلو بایت SWF 1,153
چگونگی انقباض ماهیچه مخطط 189 کیلو بایت SWF 1,333
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,690
چگونگی تولید نیم‌موج متناوب سینوسی 87 کیلو بایت SWF 1,513
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 3,473
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,772
چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله 568 کیلو بایت SWF 6,761
چیزهای اطراف ما 265 کیلو بایت SWF 1,395
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 1,288
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 1,312
کار با اشکال هندسی 358 کیلو بایت SWF 1,569
کار با نقطه‌ها 100 کیلو بایت SWF 1,551
کار دریا قلی قبل از جنگ 140 کیلو بایت SWF 1,348
کار سیلندر 97 کیلو بایت SWF 1,309
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 4,320
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 8,158
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,703
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 31,531
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 24,610

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد