انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,904
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,901
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 3,445
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,915
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,676
جمع اعداد (83) 26 کیلو بایت SWF 1,095
درس سوم (question 1) 26 کیلو بایت SWF 931
درس هشتم (question 6) 26 کیلو بایت SWF 1,152
درس سوم (question 7) 26 کیلو بایت SWF 978
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 1,151
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 1,052
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 6,146
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 4,632
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 3,078
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 1,210
هوش و سرگرمی 25 کیلو بایت SWF 1,590
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (8) 25 کیلو بایت SWF 1,245
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره طاها، آیه 12 25 کیلو بایت SWF 982
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قصص، آیه 36 25 کیلو بایت SWF 1,028
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 972

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد