انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
لوحه 8 1,609 کیلو بایت SWF 1,808
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (1) 1,632 کیلو بایت SWF 2,155
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 912
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,923
تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی 1,661 کیلو بایت SWF 4,067
خودشناسی 1,675 کیلو بایت SWF 1,030
مکعب 1,679 کیلو بایت SWF 1,714
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 4,862
درس سوم (lesson 3) 1,688 کیلو بایت SWF 886
فواید حیوانات 1,698 کیلو بایت SWF 3,321
تقسیم اعداد اعشاری 1,709 کیلو بایت SWF 1,706
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 2,554
حل شدن آب و نمک در یکدیگر 1,736 کیلو بایت SWF 1,898
درس پنجم: تلاوت آیات 102 تا 105 سوره آل عمران 1,736 کیلو بایت SWF 5,323
excel: رسم نمودار (1) 1,742 کیلو بایت SWF 1,070
درس هفتم (question 1) 1,743 کیلو بایت SWF 1,285
درس دوم (question 9) 1,769 کیلو بایت SWF 924
جدول انتخاب 1,770 کیلو بایت SWF 932
آزادگی 1,802 کیلو بایت SWF 878
مخرج مشترک 1,813 کیلو بایت SWF 3,790

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد