انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کاهش فشار بخار 1,025 کیلو بایت SWF 1,730
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش 1,027 کیلو بایت SWF 1,899
خالص کردن مخلوط‌ها 1,027 کیلو بایت SWF 2,232
نگاره شماره نه 1,032 کیلو بایت SWF 2,635
سوره لقمان 1,037 کیلو بایت SWF 1,443
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (7) 1,037 کیلو بایت SWF 2,508
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (8) 1,039 کیلو بایت SWF 2,855
نشانه ش 1,051 کیلو بایت SWF 2,179
تشخیص مزه 1,053 کیلو بایت SWF 2,138
شرح انتظار 1,054 کیلو بایت SWF 1,101
نیایش 1,055 کیلو بایت SWF 2,938
نگاره شماره سه 1,059 کیلو بایت SWF 2,251
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 12 سوره محمد 1,059 کیلو بایت SWF 1,241
داستان پدربزرگ 1,065 کیلو بایت SWF 1,688
درس دهم (سؤال 1) 1,075 کیلو بایت SWF 1,030
درس اول (lesson 1) 1,078 کیلو بایت SWF 1,050
الگویابی 1,083 کیلو بایت SWF 1,947
شعر 1,084 کیلو بایت SWF 1,636
درس اول (question 10) 1,085 کیلو بایت SWF 885
شعر 1,090 کیلو بایت SWF 1,689

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد