انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هفتم (question 2) 64 کیلو بایت SWF 907
درس سوم (question 6) 23 کیلو بایت SWF 908
درس ششم (question 3) 527 کیلو بایت SWF 908
درس نهم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 908
درس پنجم (question 2) 55 کیلو بایت SWF 909
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 909
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 67 کیلو بایت SWF 909
درس نهم، قطره اما دریا 58 کیلو بایت SWF 909
درس پنجم (lesson 5) 1,868 کیلو بایت SWF 910
یاد حسین (ع) 1,956 کیلو بایت SWF 911
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 911
درس هفتم (question 3) 99 کیلو بایت SWF 912
درس هشتم (lesson 8) 2,130 کیلو بایت SWF 913
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 914
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره ابراهیم، آیه 10 27 کیلو بایت SWF 915
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 916
درس اول (question 2) 33 کیلو بایت SWF 917
درس سوم (سؤال 4) 150 کیلو بایت SWF 917
قلم سحرآمیز 4,126 کیلو بایت SWF 917
درس اول، جلسه اول (6) 134 کیلو بایت SWF 917

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد