انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس ششم (question 8) 31 کیلو بایت SWF 898
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 898
درس هشتم (question 1) 102 کیلو بایت SWF 899
درس سوم (lesson 3) 1,688 کیلو بایت SWF 899
درس اول (سؤال 15) 122 کیلو بایت SWF 900
درس دهم، جلسه دوم، تمرین دوم 65 کیلو بایت SWF 900
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 44 کیلو بایت SWF 900
سؤالات درس قلم سحرآمیز (4) 84 کیلو بایت SWF 901
سؤالات درس پرچمداران (2) 73 کیلو بایت SWF 901
شوق آموختن (1) 7,197 کیلو بایت SWF 901
درس ششم (question 9) 46 کیلو بایت SWF 902
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 902
درس دوم (question 4) 33 کیلو بایت SWF 903
سؤالات درس کوچ پرستوها (2) 105 کیلو بایت SWF 904
درس هفتم (question 7) 40 کیلو بایت SWF 904
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 72 کیلو بایت SWF 904
درس اول (سؤال 14) 155 کیلو بایت SWF 905
درس چهارم (my health) 2,263 کیلو بایت SWF 906
درس هشتم (سؤال 3) 166 کیلو بایت SWF 906
درس اول، جلسه سوم، تمرین دوم 65 کیلو بایت SWF 906

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد