انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هفتم (question 1) 111 کیلو بایت SWF 882
درس سوم (question 3) 33 کیلو بایت SWF 882
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 882
درس سوم (question 6) 2,151 کیلو بایت SWF 884
درس اول (question 4) 53 کیلو بایت SWF 885
درس سوم (lesson 3) 1,688 کیلو بایت SWF 885
درس سوم (سؤال 2) 222 کیلو بایت SWF 885
درس چهارم (سؤال 9) 198 کیلو بایت SWF 885
درس دهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 89 32 کیلو بایت SWF 885
سؤالات درس خوب جهان را ببین (1) 56 کیلو بایت SWF 886
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 887
درس هشتم (سؤال 5) 173 کیلو بایت SWF 887
درس ششم، قطره اما دریا 36 کیلو بایت SWF 887
درس چهارم (question 1) 87 کیلو بایت SWF 888
درس ششم (question 8) 31 کیلو بایت SWF 888
درس هفتم (سؤال 5) 213 کیلو بایت SWF 888
درس پنجم، جلسه سوم، سوره اعراف، آیه 2-1 422 کیلو بایت SWF 888
درس چهارم (my family) 2,878 کیلو بایت SWF 889
گریه امیر 2,048 کیلو بایت SWF 889
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 889

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد