انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس پنجم (question 2) 29 کیلو بایت SWF 823
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 1,313
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 1,090
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 967
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 13,811
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 4,520
آشنایی با اعداد دو رقمی (2) 30 کیلو بایت SWF 1,221
درس سوم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 854
درس چهارم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 814
درس چهارم (question 6) 30 کیلو بایت SWF 881
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 2 30 کیلو بایت SWF 872
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,494
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 10,063
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,404
درس هفتم (question 5) 31 کیلو بایت SWF 931
درس ششم (question 8) 31 کیلو بایت SWF 898
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 31 کیلو بایت SWF 1,065
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 10 31 کیلو بایت SWF 948
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار 32 کیلو بایت SWF 4,406
خواص مغناطیسی اجسام 32 کیلو بایت SWF 4,145

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد