انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 1,080
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 1,121
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 854
عدسی مقعر 8 کیلو بایت SWF 1,499
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,774
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,965
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 4,198
الگویابی (1) 11 کیلو بایت SWF 1,306
جمع اعداد (88) 11 کیلو بایت SWF 1,194
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 1,406
جمع اعداد (81) 12 کیلو بایت SWF 1,086
جمع و تفریق اعداد (22) 12 کیلو بایت SWF 1,318
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 5,038
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,907
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 1,151
الگویابی (5) 13 کیلو بایت SWF 1,207
شناخت اعداد لاتین و فارسی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,199
جدول ارزش مکانی (1) 13 کیلو بایت SWF 1,672
جدول ارزش مکانی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,607
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 1,184

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد