انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
جمع و تفریق اعداد گویا 225 کیلو بایت SWF 2,991
بررسی عنصر 326 کیلو بایت SWF 2,987
خوراکی‌های مفید و غیر مفید 492 کیلو بایت SWF 2,981
واکنش آب و لیتیم 548 کیلو بایت SWF 2,980
جمع و تفریق تقریبی اعداد اعشاری و تقریب 1,130 کیلو بایت SWF 2,968
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز 381 کیلو بایت SWF 2,954
اعمال نیروی آهنربا بر اجسام آهنی 615 کیلو بایت SWF 2,952
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب 143 کیلو بایت SWF 2,945
گوارش در تک سلولی‌ها و هیدر آب شیرین 317 کیلو بایت SWF 2,941
نشانه آ و ب 265 کیلو بایت SWF 2,940
جانوران مهره‌دار و بی‌مهره 216 کیلو بایت SWF 2,932
محاسبات مدارات RLC سری 105 کیلو بایت SWF 2,931
آزمایش خاک 184 کیلو بایت SWF 2,927
نیایش 1,055 کیلو بایت SWF 2,925
رده‌بندی حیوانات 222 کیلو بایت SWF 2,919
درس دوازدهم: قطره اما دریا 47 کیلو بایت SWF 2,911
ضرب و جمع اعداد توان‌دار 52 کیلو بایت SWF 2,906
کسر (2) 159 کیلو بایت SWF 2,901
تحلیل مدارها به‌ روش پتانسیل گره 137 کیلو بایت SWF 2,883
مراحل رشد میوه 213 کیلو بایت SWF 2,869

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد