انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس اول (سؤال 7) 141 کیلو بایت SWF 776
درس چهارم (سؤال 2) 171 کیلو بایت SWF 796
درس دوم (سؤال 5) 208 کیلو بایت SWF 797
سؤالات درس سفر شکفتن (3) 131 کیلو بایت SWF 798
سؤالات درس پرنده آزادی (1) 161 کیلو بایت SWF 798
درس سوم (سؤال 3) 203 کیلو بایت SWF 799
درس سوم (سؤال 5) 345 کیلو بایت SWF 799
درس سوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 799
درس اول (سؤال 3) 159 کیلو بایت SWF 800
درس اول (سؤال 9) 203 کیلو بایت SWF 801
سؤالات درس راه نیک‌بختی (4) 85 کیلو بایت SWF 801
سؤالات درس پرچمداران (3) 62 کیلو بایت SWF 801
سؤالات درس شیر حق (4) 61 کیلو بایت SWF 801
سؤالات درس پرنده آزادی (4) 83 کیلو بایت SWF 801
درس پنجم (سؤال 3) 253 کیلو بایت SWF 802
درس ششم (سؤال 2) 153 کیلو بایت SWF 802
سؤالات درس پیش از این‌ها (1) 84 کیلو بایت SWF 802
سؤالات درس ادبیات انقلاب (1) 161 کیلو بایت SWF 802
درس اول، جلسه اول (2) 136 کیلو بایت SWF 802
درس دوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 803

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد