انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,613
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,671
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 10,684
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,688
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 10,780
ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و کسری 364 کیلو بایت SWF 10,823
رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع 164 کیلو بایت SWF 10,862
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,896
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 11,008
داستان مهربان‌ترین معلم 508 کیلو بایت SWF 11,189
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 11,199
اندازه‌گیری 510 کیلو بایت SWF 11,199
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,404
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,428
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,453
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 11,514
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 11,515
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 11,596
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,655
جدول ارزش مکانی 126 کیلو بایت SWF 11,823

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد