انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 8,151
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء 360 کیلو بایت SWF 8,152
پرتو اشیاء 74 کیلو بایت SWF 8,159
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 8,163
نمادهای ریاضی 299 کیلو بایت SWF 8,183
واکنش اسید و باز 55 کیلو بایت SWF 8,195
انواع اوربیتال 216 کیلو بایت SWF 8,207
مونتاژ سلاح کلاشینکوف 530 کیلو بایت SWF 8,223
بازتاب در آینه تخت 70 کیلو بایت SWF 8,234
سطح شیبدار 119 کیلو بایت SWF 8,332
جمع دو رقمی 161 کیلو بایت SWF 8,399
شناسایی اعداد 114 کیلو بایت SWF 8,402
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,483
جداول ریاضی 140 کیلو بایت SWF 8,620
آموزش اعداد 189 کیلو بایت SWF 8,667
تغییر شیمیایی 93 کیلو بایت SWF 8,675
نیروی تکیه گاه 110 کیلو بایت SWF 8,843
آشنایی با علامت کوچک‌تر، بزرگ‌تر و مساوی 370 کیلو بایت SWF 8,902
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 9,042
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 9,057

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد