انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
انرژی بادی 57 کیلو بایت SWF 5,469
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 5,494
بخش کردن کلمات 319 کیلو بایت SWF 5,502
شمارش 259 کیلو بایت SWF 5,519
اصول عملکرد باطری 44 کیلو بایت SWF 5,553
انتقال داده‌ها 254 کیلو بایت SWF 5,556
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,572
شکست نور 1 62 کیلو بایت SWF 5,585
مقایسه چند کسر 274 کیلو بایت SWF 5,588
جهت‌یابی 78 کیلو بایت SWF 5,596
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,627
موج طولی 61 کیلو بایت SWF 5,662
جهت‌یابی 341 کیلو بایت SWF 5,675
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,700
واکنش تجزیه 55 کیلو بایت SWF 5,712
جمع کوچک‌تر از 10 321 کیلو بایت SWF 5,730
شمارش و تناظر یک به یک 168 کیلو بایت SWF 5,772
آموزش اعداد 434 کیلو بایت SWF 5,798
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,808
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 5,815

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد