انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مناسب 257 کیلو بایت SWF 1,614
کلمات مشدد 114 کیلو بایت SWF 1,713
کلمات مرتبط با تصویر 228 کیلو بایت SWF 1,284
کلمات مرتبط 9 444 کیلو بایت SWF 1,177
کلمات مرتبط 9 1,341 کیلو بایت SWF 1,388
کلمات مرتبط 8 455 کیلو بایت SWF 1,411
کلمات مرتبط 8 231 کیلو بایت SWF 1,236
کلمات مرتبط 8 1,343 کیلو بایت SWF 1,578
کلمات مرتبط 7 293 کیلو بایت SWF 1,336
کلمات مرتبط 7 231 کیلو بایت SWF 1,219
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 1,565
کلمات مرتبط 7 233 کیلو بایت SWF 1,425
کلمات مرتبط 6 565 کیلو بایت SWF 1,393
کلمات مرتبط 6 233 کیلو بایت SWF 1,333
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 1,439
کلمات مرتبط 5 1,200 کیلو بایت SWF 1,270
کلمات مرتبط 5 232 کیلو بایت SWF 1,414
کلمات مرتبط 5 233 کیلو بایت SWF 1,290
کلمات مرتبط 4 619 کیلو بایت SWF 1,280
کلمات مرتبط 4 232 کیلو بایت SWF 1,284

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد