انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) 381 کیلو بایت SWF 1,662
آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه 404 کیلو بایت SWF 4,091
آشنایی با اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,787
آشنایی با اسیلوسکوپ 94 کیلو بایت SWF 1,134
آشنایی با ادب و رفتار با دیگران 216 کیلو بایت SWF 1,318
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری 4,921 کیلو بایت SWF 1,856
آزمون ولتاژ تونن 118 کیلو بایت SWF 1,676
آزمون میزان هوشیاری 99 کیلو بایت SWF 1,586
آزمون معادل تونن و نورتن 80 کیلو بایت SWF 1,550
آزمون مدار RLC موازی (2) 203 کیلو بایت SWF 2,561
آزمون مدار RLC موازی (1) 185 کیلو بایت SWF 1,346
آزمون مدار RLC سری (2) 202 کیلو بایت SWF 2,733
آزمون مدار RLC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 1,331
آزمون مدار RL موازی (2) 101 کیلو بایت SWF 1,401
آزمون مدار RL موازی (1) 112 کیلو بایت SWF 1,160
آزمون مدار RL سری (2) 127 کیلو بایت SWF 1,198
آزمون مدار RL سری (1) 129 کیلو بایت SWF 1,374
آزمون مدار RC موازی (2) 161 کیلو بایت SWF 1,460
آزمون مدار RC موازی (1) 151 کیلو بایت SWF 1,291
آزمون مدار RC موازی 209 کیلو بایت SWF 2,774

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد