انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با خطوط (4) 211 کیلو بایت SWF 1,108
آشنایی با خطوط (3) 210 کیلو بایت SWF 1,155
آشنایی با خطوط (2) 211 کیلو بایت SWF 1,168
آشنایی با خطوط (12) 212 کیلو بایت SWF 1,300
آشنایی با خطوط (11) 212 کیلو بایت SWF 1,297
آشنایی با خطوط (10) 213 کیلو بایت SWF 1,297
آشنایی با خطوط (1) 211 کیلو بایت SWF 1,282
آشنایی با خط، پاره‌خط و اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,781
آشنایی با خط و نقطه (6) 210 کیلو بایت SWF 1,352
آشنایی با خط و نقطه (5) 210 کیلو بایت SWF 1,259
آشنایی با خط و نقطه (4) 209 کیلو بایت SWF 1,223
آشنایی با خط و نقطه (3) 209 کیلو بایت SWF 1,217
آشنایی با خط و نقطه (2) 210 کیلو بایت SWF 1,229
آشنایی با خط و نقطه (1) 212 کیلو بایت SWF 1,289
آشنایی با جمع و ترتیب اعداد 161 کیلو بایت SWF 1,592
آشنایی با جدول 327 کیلو بایت SWF 1,553
آشنایی با تقویم (2) 135 کیلو بایت SWF 1,646
آشنایی با تقویم (1) 143 کیلو بایت SWF 1,590
آشنایی با تقویم 180 کیلو بایت SWF 1,579
آشنایی با تفریق (2) 116 کیلو بایت SWF 2,014

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد