انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
پرتاب توپ در فضا 155 کیلو بایت SWF 2,219
پرتاب توپ در زمین 150 کیلو بایت SWF 1,755
پتانسیل الکتریکی اطراف بار منفی 112 کیلو بایت SWF 1,224
پتانسیل الکتریکی اطراف بار مثبت 96 کیلو بایت SWF 1,090
پانکراس و کیسه صفرا 503 کیلو بایت SWF 1,630
پانتوگراف 73 کیلو بایت SWF 1,146
پاره خط 462 کیلو بایت SWF 2,226
پارامترهای مختلف نوسان جسم 101 کیلو بایت SWF 1,240
ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (2) 1,584 کیلو بایت SWF 1,027
ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (1) 1,864 کیلو بایت SWF 1,096
ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه (2) paint 3,594 کیلو بایت SWF 1,136
ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه (1) paint 6,782 کیلو بایت SWF 1,290
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 6,233
ولتاژ دو سر مقاومت در مدار سری 77 کیلو بایت SWF 1,250
ولتاژ در مدار موازی 77 کیلو بایت SWF 1,311
وطن و ارزش آن در زندگی 122 کیلو بایت SWF 1,283
وصل کردن کلمات 326 کیلو بایت SWF 1,143
وسیله اندازه‌گیری زاویه 569 کیلو بایت SWF 2,432
وسایل نقلیه نیازمند به سوخت 205 کیلو بایت SWF 1,723
وسایل شخصی 233 کیلو بایت SWF 1,967

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد