انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون مدار RL سری (2) 127 کیلو بایت SWF 1,200
آزمون مدار RL موازی (1) 112 کیلو بایت SWF 1,165
آزمون مدار RL موازی (2) 101 کیلو بایت SWF 1,406
آزمون مدار RLC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 1,335
آزمون مدار RLC سری (2) 202 کیلو بایت SWF 2,736
آزمون مدار RLC موازی (1) 185 کیلو بایت SWF 1,353
آزمون مدار RLC موازی (2) 203 کیلو بایت SWF 2,565
آزمون معادل تونن و نورتن 80 کیلو بایت SWF 1,553
آزمون میزان هوشیاری 99 کیلو بایت SWF 1,593
آزمون ولتاژ تونن 118 کیلو بایت SWF 1,680
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری 4,921 کیلو بایت SWF 1,860
آشنایی با ادب و رفتار با دیگران 216 کیلو بایت SWF 1,321
آشنایی با اسیلوسکوپ 94 کیلو بایت SWF 1,137
آشنایی با اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,793
آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه 404 کیلو بایت SWF 4,092
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) 381 کیلو بایت SWF 1,671
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (2) 858 کیلو بایت SWF 1,642
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش 1,027 کیلو بایت SWF 1,891
آشنایی با اعداد 137 کیلو بایت SWF 1,623
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 1,151

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد