انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
انرژی خورشیدی 108 کیلو بایت SWF 1,326
انرژی خورشیدی 83 کیلو بایت SWF 5,879
انرژی درونی در فرایند هم دما 471 کیلو بایت SWF 2,849
انرژی صوتی 244 کیلو بایت SWF 1,912
انطباق دو نوسان 87 کیلو بایت SWF 1,178
انطباق دو پالس موج 65 کیلو بایت SWF 1,328
انعکاس و شکست نور 100 کیلو بایت SWF 1,340
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,695
انواع اوربیتال 216 کیلو بایت SWF 8,207
انواع بافت‌ها 264 کیلو بایت SWF 1,271
انواع برگ 387 کیلو بایت SWF 2,083
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 9,057
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 4,861
انواع ذوزنقه 330 کیلو بایت SWF 1,926
انواع روش‌های جمع برداری 91 کیلو بایت SWF 1,725
انواع زاویه 988 کیلو بایت SWF 1,536
انواع سنگ‌ها 244 کیلو بایت SWF 3,640
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,478
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 8,151
انواع میکروسکوپ الکترونی 996 کیلو بایت SWF 1,746

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد