انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,674
اسیلوسکوپ 141 کیلو بایت SWF 1,174
اشنایی با اعداد 148 کیلو بایت SWF 4,142
اشنایی با جداول 327 کیلو بایت SWF 7,895
اشکال سوختن 1,336 کیلو بایت SWF 3,105
اشکال مختلف ضربان 70 کیلو بایت SWF 1,296
اشکال هندسی 55 کیلو بایت SWF 4,826
اشکال هندسی 106 کیلو بایت SWF 2,342
اشکال هندسی 81 کیلو بایت SWF 2,480
اشکال هندسی 119 کیلو بایت SWF 3,101
اشکال هندسی 180 کیلو بایت SWF 3,204
اشکال هندسی 180 کیلو بایت SWF 3,509
اشکال هندسی 136 کیلو بایت SWF 17,450
اشکال هندسی 143 کیلو بایت SWF 14,486
اشکال هندسی 295 کیلو بایت SWF 9,356
اشکال هندسی 141 کیلو بایت SWF 1,502
اشکال هندسی 248 کیلو بایت SWF 62,371
اشکال هندسی 149 کیلو بایت SWF 2,156
اشکال هندسی 115 کیلو بایت SWF 1,804
اشکال هندسی (1) 125 کیلو بایت SWF 1,289

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد