انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلاچ از نوع دیافراگم 70 کیلو بایت SWF 1,332
کلاچ گریز از مرکز 109 کیلو بایت SWF 1,552
کلمات تک نقطه‌ای 134 کیلو بایت SWF 1,921
کلمات مترادف (1) 122 کیلو بایت SWF 1,417
کلمات مترادف (1) 312 کیلو بایت SWF 1,305
کلمات مترادف (2) 215 کیلو بایت SWF 1,353
کلمات مترادف (2) 302 کیلو بایت SWF 1,427
کلمات متضاد 140 کیلو بایت SWF 1,755
کلمات متضاد 1,336 کیلو بایت SWF 1,745
کلمات مخالف 247 کیلو بایت SWF 1,370
کلمات مخالف 1 1,339 کیلو بایت SWF 1,358
کلمات مخالف 2 1,338 کیلو بایت SWF 1,634
کلمات مخالف 3 1,341 کیلو بایت SWF 1,511
کلمات مرتبط 1,186 کیلو بایت SWF 1,364
کلمات مرتبط (1) 432 کیلو بایت SWF 1,416
کلمات مرتبط (2) 280 کیلو بایت SWF 1,422
کلمات مرتبط (3) 537 کیلو بایت SWF 1,459
کلمات مرتبط (4) 317 کیلو بایت SWF 1,509
کلمات مرتبط (5) 393 کیلو بایت SWF 1,613
کلمات مرتبط (6) 323 کیلو بایت SWF 1,810

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد