انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ارزش علم 3,271 کیلو بایت SWF 1,093
ارزش مکانی (1) 334 کیلو بایت SWF 1,716
ارزش مکانی (2) 100 کیلو بایت SWF 1,613
ارزش مکانی اعداد 655 کیلو بایت SWF 1,801
ارزش مکانی اعداد دو رقمی 336 کیلو بایت SWF 1,625
ارزش مکانی اعداد سه رقمی 707 کیلو بایت SWF 1,284
ارزش و عظمت لغت‌نامه دهخدا 118 کیلو بایت SWF 1,394
ارمغان ایران 5,047 کیلو بایت SWF 930
از همه مهربان‌تر 403 کیلو بایت SWF 1,400
اساس چرخش موتور در میدان مغناطیسی 73 کیلو بایت SWF 1,320
اساس کار یک موتور ساده 52 کیلو بایت SWF 4,776
استاد امامی 512 کیلو بایت SWF 1,301
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,473
استفاده از باد 180 کیلو بایت SWF 1,498
استفاده از مقاومت متغییر ترانزیستور 81 کیلو بایت SWF 4,165
استفاده انسان از آب 174 کیلو بایت SWF 1,692
استوانه 1,168 کیلو بایت SWF 1,405
اسمز 146 کیلو بایت SWF 1,543
اسمز در سلول‌های انسانی 47 کیلو بایت SWF 2,016
اسمز در سلول‌های گیاهی 286 کیلو بایت SWF 1,642

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد