انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوره عصر 3,129 کیلو بایت SWF 1,897
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 1,178
سوره توحید 3,050 کیلو بایت SWF 1,554
سوره نصر 3,036 کیلو بایت SWF 1,862
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,827
نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات 2,995 کیلو بایت SWF 3,101
درس سوم (my abilities) 2,978 کیلو بایت SWF 904
نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور 2,976 کیلو بایت SWF 3,150
درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران 2,950 کیلو بایت SWF 1,909
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 868
درس اول (my nationality) 2,908 کیلو بایت SWF 1,094
درس هشتم (my favorite food) 2,906 کیلو بایت SWF 977
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 1,214
درس چهارم (my family) 2,878 کیلو بایت SWF 889
درس ششم (my village) 2,855 کیلو بایت SWF 945
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 826
آشنایی با ترازوی آقای میوه‌فروش 2,761 کیلو بایت SWF 1,844
شوق آموختن (2) 2,717 کیلو بایت SWF 986
درس ششم (my house) 2,686 کیلو بایت SWF 921
ای وطن من 2,685 کیلو بایت SWF 896

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد