انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 885
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 23 کیلو بایت SWF 920
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17 23 کیلو بایت SWF 872
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 1,094
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,557
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 5,088
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,471
الگویابی (2) 22 کیلو بایت SWF 1,262
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6) 22 کیلو بایت SWF 1,060
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 929
درس ششم (question 1) 22 کیلو بایت SWF 1,204
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 22 کیلو بایت SWF 878
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قیامه، آیه 36 22 کیلو بایت SWF 898
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 1,094
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 970
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 1,133
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 1,107
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 1,176
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 1,411
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 880

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد