انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,572
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,821
تبدیل حروف به عدد (2) 16 کیلو بایت SWF 1,329
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 1,187
سودوکو (3) 16 کیلو بایت SWF 1,243
جمع اعداد (82) 16 کیلو بایت SWF 1,059
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 1,424
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 934
اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 974
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 859
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 902
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 896
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 919
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 975
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 871
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 974
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 990
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,808
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 4,019
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,708

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد