انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آینه مقعر 58 کیلو بایت SWF 1,480
تجزیه رنگ‌ها 58 کیلو بایت SWF 1,355
ترکیب رنگ‌ها 58 کیلو بایت SWF 1,286
میکروسکوپ 58 کیلو بایت SWF 1,529
تلسکوپ نجومی 58 کیلو بایت SWF 1,369
عدسی محدب 58 کیلو بایت SWF 1,723
تجزیه مؤلفه‌های یک بردار 58 کیلو بایت SWF 1,437
اتصال سری دو نوسان 58 کیلو بایت SWF 1,248
آونگ فوکو 58 کیلو بایت SWF 1,307
گیت NOT 58 کیلو بایت SWF 1,361
درس چهارم (question 3) 58 کیلو بایت SWF 833
درس هشتم (question 3) 58 کیلو بایت SWF 925
درس نهم، قطره اما دریا 58 کیلو بایت SWF 911
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 11 58 کیلو بایت SWF 1,013
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 58 کیلو بایت SWF 1,108
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 10,570
بازتاب امواج عرضی با طول ثابت 59 کیلو بایت SWF 1,349
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 59 کیلو بایت SWF 930
طول موج 60 کیلو بایت SWF 13,338
تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت 60 کیلو بایت SWF 3,845

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد