انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیات 1و2 44 کیلو بایت SWF 1,016
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 44 کیلو بایت SWF 1,022
درس هشتم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 263 44 کیلو بایت SWF 1,013
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 12,420
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 8,163
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 45 کیلو بایت SWF 1,306
جمع و تفریق 45 کیلو بایت SWF 2,401
ساعت (3) 45 کیلو بایت SWF 1,274
سؤالات درس اتفاق ساده (5) 45 کیلو بایت SWF 1,026
سؤالات درس شیر و موش (3) 45 کیلو بایت SWF 1,199
درس دوم (question 4) 45 کیلو بایت SWF 829
سؤالات درس راه خوشبختی (1) 45 کیلو بایت SWF 929
درس یازدهم، قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 1,245
درس یازدهم: قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 2,020
جمع و تفریق اعداد به کمک محور 46 کیلو بایت SWF 1,561
نمادهای ده‌دهی 46 کیلو بایت SWF 1,077
سؤالات درس مهمان شهر ما (2) 46 کیلو بایت SWF 979
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) 46 کیلو بایت SWF 1,816
درس پنجم (question 1) 46 کیلو بایت SWF 811
درس ششم (question 9) 46 کیلو بایت SWF 895

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد