انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,594
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 3,473
آموزش اعداد 43 کیلو بایت SWF 2,102
الگوی هضم در پرندگان و کرم خاکی 43 کیلو بایت SWF 1,403
سؤالات درس راز نشانه‌ها (1) 43 کیلو بایت SWF 989
سؤالات درس ادب از که آموختی 43 کیلو بایت SWF 1,328
درس هشتم (question 5) 43 کیلو بایت SWF 1,000
درس سوم، قطره اما دریا 43 کیلو بایت SWF 1,182
درس هشتم، قطره اما دریا 43 کیلو بایت SWF 1,015
درس نهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 25 43 کیلو بایت SWF 1,070
اصول عملکرد باطری 44 کیلو بایت SWF 5,528
مشخصات امواج متناوب 44 کیلو بایت SWF 4,377
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) 44 کیلو بایت SWF 2,716
سرگرمی (1) 44 کیلو بایت SWF 2,572
درس دوم، قطره اما دریا 44 کیلو بایت SWF 1,013
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 30 44 کیلو بایت SWF 855
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 44 کیلو بایت SWF 889
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 1,024
درس ششم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 1,075
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 917

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد