انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 1,029
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 996
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود 378 کیلو بایت SWF 2,151
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 1,124
درس چهارم: بشارت 4,859 کیلو بایت SWF 1,490
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء 428 کیلو بایت SWF 1,274
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 1,043
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 915
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 42 کیلو بایت SWF 1,007
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 944
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 968
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء 452 کیلو بایت SWF 1,008
درس پنجم: قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 1,673
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,056
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده 396 کیلو بایت SWF 1,379
درس ششم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 1,077
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 921
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2 49 کیلو بایت SWF 963
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیات 1و2 44 کیلو بایت SWF 1,015
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 3 51 کیلو بایت SWF 945

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد