انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,816
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 30,399
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 20,452
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 14,861
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,644
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 9,037
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,480
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 13,024
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,783
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 9,070
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,749
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 13,212
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 8,149
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,475
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 7,180
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 10,171
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,953
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 9,407
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,693
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 12,231

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد