انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,697
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 3,438
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 3,476
مقسم جریان 66 کیلو بایت SWF 4,233
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 9,055
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,766
تحلیل یک مدار ترکیبی 42 کیلو بایت SWF 4,605
تحلیل مدار ترکیبی 83 کیلو بایت SWF 6,231
اصول عملکرد باطری 44 کیلو بایت SWF 5,530
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,984
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,898
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 6,303
مشخصات امواج متناوب 44 کیلو بایت SWF 4,378
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,691
مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید 37 کیلو بایت SWF 4,845
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 7,163
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,980
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,812
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 6,218
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 6,635

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد