انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
طول موج 60 کیلو بایت SWF 13,338
امواج صوتی 65 کیلو بایت SWF 15,574
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 31,534
آینه ها 66 کیلو بایت SWF 33,440
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,934
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,605
اثر تغییر غلظت بر تعادل 81 کیلو بایت SWF 4,670
اثر تغییر فشار بر تعادل 89 کیلو بایت SWF 5,277
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 7,148
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,678
بازتاب در آینه تخت 70 کیلو بایت SWF 8,234
شکست نور 1 62 کیلو بایت SWF 5,572
شکست نور2 62 کیلو بایت SWF 5,285
قانون اهم 135 کیلو بایت SWF 6,422
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,939
ماشین آتوود 128 کیلو بایت SWF 6,396
سطح شیبدار 119 کیلو بایت SWF 8,332
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,658
بردار 106 کیلو بایت SWF 6,510
نمودارهای حرکتی 67 کیلو بایت SWF 4,919

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد