انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم: عزیر زنده می‌شود 5,195 کیلو بایت SWF 1,310
درس هشتم: تلاوت آیات 43سوره رعد و 1تا5سوره ابراهیم 302 کیلو بایت SWF 1,068
درس هشتم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 60 28 کیلو بایت SWF 1,137
درس هشتم، جلسه دوم، سوره هود، آیه 3 48 کیلو بایت SWF 993
درس هشتم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 263 44 کیلو بایت SWF 1,009
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 969
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 1,038
درس هشتم: تلاوت آیات 6 تا 10 سوره ابراهیم 370 کیلو بایت SWF 1,660
درس هشتم: قطره اما دریا 41 کیلو بایت SWF 1,047
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,047
درس نهم: تلاوت آیات 88 تا 93 سوره نحل 375 کیلو بایت SWF 2,768
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 35 کیلو بایت SWF 984
درس نهم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 9 36 کیلو بایت SWF 992
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 1,003
درس نهم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 1,011
درس نهم، جلسه چهارم، سوره فرقان، آیه 26 27 کیلو بایت SWF 1,057
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 1,093
درس نهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 25 43 کیلو بایت SWF 1,070
درس نهم: تلاوت آیات 94 تا 102 سوره نحل 400 کیلو بایت SWF 4,923
درس نهم: قطره اما دریا 50 کیلو بایت SWF 1,060

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد