انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 44 کیلو بایت SWF 891
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 964
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 40 کیلو بایت SWF 1,009
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 986
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 985
درس دوازدهم، قطره اما دریا 48 کیلو بایت SWF 1,183
درس دوازدهم، حضرت زکریا و یحیی (ع) 754 کیلو بایت SWF 2,354
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 250 52 کیلو بایت SWF 947
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 8 62 کیلو بایت SWF 953
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 109 50 کیلو بایت SWF 899
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 964
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 960
درس سیزدهم، قطره اما دریا 38 کیلو بایت SWF 952
درس سیزدهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,060
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 973
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 31 کیلو بایت SWF 1,060
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 36 کیلو بایت SWF 960
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 926
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 59 کیلو بایت SWF 931
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 978

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد