صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
فصل دوم (3) 10 کیلو بایت MP3 1,329
درس اول ( what you learned) 292 کیلو بایت MP3 11,523
درس چهارم (what you learned) 327 کیلو بایت MP3 16,878
المعجم (ظ) 330 کیلو بایت MP3 800
غرور جوانی 352 کیلو بایت MP3 1,181
درس سوم (what you learned) 363 کیلو بایت MP3 11,066
درس دوم ( what you learned) 364 کیلو بایت MP3 12,597
جوانمردی 394 کیلو بایت MP3 1,075
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 854
توانا بود ... 426 کیلو بایت MP3 1,061
المعجم (ض) 445 کیلو بایت MP3 954
المعجم (ی) 445 کیلو بایت MP3 774
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 986
کودکی حضرت موسی(ع) 452 کیلو بایت MP3 1,229
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 823
دعای مادر 458 کیلو بایت MP3 1,087
احوال‌پرسی 486 کیلو بایت MP3 1,371
ستایش 488 کیلو بایت MP3 1,142
درس سوم (conversation) 488 کیلو بایت MP3 1,336
درس اول (conversation) 491 کیلو بایت MP3 1,584

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد