انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با جدول 327 کیلو بایت SWF 1,570
آشنایی با جمع و ترتیب اعداد 161 کیلو بایت SWF 1,606
آشنایی با خط و نقطه (1) 212 کیلو بایت SWF 1,303
آشنایی با خط و نقطه (2) 210 کیلو بایت SWF 1,246
آشنایی با خط و نقطه (3) 209 کیلو بایت SWF 1,232
آشنایی با خط و نقطه (4) 209 کیلو بایت SWF 1,243
آشنایی با خط و نقطه (5) 210 کیلو بایت SWF 1,274
آشنایی با خط و نقطه (6) 210 کیلو بایت SWF 1,362
آشنایی با خط، پاره‌خط و اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,789
آشنایی با خطوط (1) 211 کیلو بایت SWF 1,299
آشنایی با خطوط (10) 213 کیلو بایت SWF 1,311
آشنایی با خطوط (11) 212 کیلو بایت SWF 1,309
آشنایی با خطوط (12) 212 کیلو بایت SWF 1,315
آشنایی با خطوط (2) 211 کیلو بایت SWF 1,182
آشنایی با خطوط (3) 210 کیلو بایت SWF 1,173
آشنایی با خطوط (4) 211 کیلو بایت SWF 1,121
آشنایی با خطوط (5) 211 کیلو بایت SWF 1,401
آشنایی با خطوط (6) 212 کیلو بایت SWF 1,466
آشنایی با خطوط (7) 209 کیلو بایت SWF 1,394
آشنایی با خطوط (8) 209 کیلو بایت SWF 1,275

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد