انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با اعداد (1) 112 کیلو بایت SWF 1,565
آشنایی با اعداد (10) 855 کیلو بایت SWF 1,625
آشنایی با اعداد (11) 970 کیلو بایت SWF 1,483
آشنایی با اعداد (12) 91 کیلو بایت SWF 1,429
آشنایی با اعداد (13) 510 کیلو بایت SWF 1,489
آشنایی با اعداد (14) 305 کیلو بایت SWF 1,359
آشنایی با اعداد (15) 86 کیلو بایت SWF 1,403
آشنایی با اعداد (16) 148 کیلو بایت SWF 1,373
آشنایی با اعداد (17) 112 کیلو بایت SWF 1,301
آشنایی با اعداد (18) 189 کیلو بایت SWF 1,355
آشنایی با اعداد (19) 154 کیلو بایت SWF 1,442
آشنایی با اعداد (2) 114 کیلو بایت SWF 1,448
آشنایی با اعداد (3) 136 کیلو بایت SWF 1,623
آشنایی با اعداد (4) 75 کیلو بایت SWF 1,385
آشنایی با اعداد (5) 96 کیلو بایت SWF 1,511
آشنایی با اعداد (6) 179 کیلو بایت SWF 1,822
آشنایی با اعداد (7) 103 کیلو بایت SWF 1,370
آشنایی با اعداد (8) 113 کیلو بایت SWF 1,290
آشنایی با اعداد (9) 112 کیلو بایت SWF 1,351
آشنایی با اعداد 7، 8، 9 276 کیلو بایت SWF 1,364

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد