انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول (question 3) 63 کیلو بایت SWF 865
سؤالات درس خوب جهان را ببین (2) 63 کیلو بایت SWF 821
سؤالات درس خوب جهان را ببین (3) 63 کیلو بایت SWF 812
سؤالات درس پرچمداران (4) 63 کیلو بایت SWF 820
سؤالات درس پرنده آزادی (2) 63 کیلو بایت SWF 811
برآیند دو بردار 64 کیلو بایت SWF 1,314
خاصیت شرکت‌پذیری در جمع بردارها 64 کیلو بایت SWF 1,418
سیستم دکارتی بردارها 64 کیلو بایت SWF 1,331
تقسیم چند جمله‌ای بر چند جمله‌ای 64 کیلو بایت SWF 1,893
فاکتورگیری سه عبارت 64 کیلو بایت SWF 1,769
گسل امتدادی 64 کیلو بایت SWF 2,099
جمع اعداد به کمک رنگ‌آمیزی 64 کیلو بایت SWF 1,248
الگویابی (4) 64 کیلو بایت SWF 1,171
جمع اعداد (85) 64 کیلو بایت SWF 1,272
شبکه غذایی 64 کیلو بایت SWF 1,322
هرم انرژی 64 کیلو بایت SWF 1,328
هرم 64 کیلو بایت SWF 1,426
مفهوم تولید ولتاژ مستقیم در موتور DC 64 کیلو بایت SWF 1,550
نحوه تولید نیروی محرکه مغناطیسی یکسو شده در موتور دی ‌سی 64 کیلو بایت SWF 1,271
طرح مدور مولد DC چهار کلافی 64 کیلو بایت SWF 2,173

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد