انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
Mux 2-1 66 کیلو بایت SWF 1,252
آب آشامیدنی 271 کیلو بایت SWF 1,780
آب از لوله بیرون نیامد 491 کیلو بایت SWF 1,400
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 2,584
آخرین یاور آفتاب 538 کیلو بایت SWF 1,458
آداب طعام خوردن 122 کیلو بایت SWF 1,905
آداب نیکان 7,669 کیلو بایت SWF 865
آرامگاه فردوسی 417 کیلو بایت SWF 1,585
آرش کمانگیر 4,141 کیلو بایت SWF 1,245
آزادگی 1,802 کیلو بایت SWF 886
آزمایش بستن مدار 153 کیلو بایت SWF 1,633
آزمایش تولید صدا 381 کیلو بایت SWF 2,362
آزمایش خاک 184 کیلو بایت SWF 2,940
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,435
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,659
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 7,157
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 5,035
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی 60 کیلو بایت SWF 1,440
آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب) 137 کیلو بایت SWF 3,691
آزمایش کنید (مشاهده گرمای آزاد شده بر اثر حل شدن کلسیم کلرید بی آب در آب) 142 کیلو بایت SWF 3,435

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد