انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 1,185
درس دهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,156
درس دوازدهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 2,375
درس سوم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,108
درس پنجم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,032
درس نهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,157
درس سیزدهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,069
درس چهاردهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,021
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,075
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,059
درس دوم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,028
درس ششم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,106
درس دهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,172
درس یازدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,463
درس پانزدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,105
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,064

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد