انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 1,415
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,468
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,620
گذر یک جسم باردار مثبت از سه آهنربای اشتون گلاخ 150 کیلو بایت SWF 1,173
گردآوری لغت‌نامه دهخدا در چند سال 126 کیلو بایت SWF 1,285
گردش خون ششی و عمومی 527 کیلو بایت SWF 3,879
گرده‌افشانی توسط زنبور 67 کیلو بایت SWF 1,587
گرم و کیلوگرم 4,165 کیلو بایت SWF 1,846
گرماسنج بمبی 479 کیلو بایت SWF 2,503
گرمای روز 265 کیلو بایت SWF 1,401
گریه امیر 2,048 کیلو بایت SWF 904
گسل امتدادی 64 کیلو بایت SWF 2,099
گسل عادی 65 کیلو بایت SWF 2,325
گسل معکوس 65 کیلو بایت SWF 2,453
گشتاور الکتریکی وارد بر دو قطبی در میدان الکتریکی 66 کیلو بایت SWF 1,321
گشتاور ژنراتوری و موتوری 3,130 کیلو بایت SWF 2,506
گنجایش 948 کیلو بایت SWF 1,573
گوارش در بخش‌های مختلف لوله گوارش 683 کیلو بایت SWF 1,582
گوارش در تک سلولی‌ها و هیدر آب شیرین 317 کیلو بایت SWF 2,946
گیت AND 60 کیلو بایت SWF 1,610

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد