انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اهداف فصل چهارم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 1,063
اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 1,255
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 819
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 837
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 906
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 981
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 1,012
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 4,245
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 9,064
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,774
اشکال هندسی (1) 14 کیلو بایت SWF 1,204
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 1,296
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 1,323
جدول ارزش مکانی (4) 14 کیلو بایت SWF 1,641
جمع 14 کیلو بایت SWF 1,950
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 1,065
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 5,057
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,931
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 1,161
الگویابی (5) 13 کیلو بایت SWF 1,213

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد