انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 832
درس ششم (my village) 2,855 کیلو بایت SWF 952
درس چهارم (my family) 2,878 کیلو بایت SWF 895
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 1,222
درس هشتم (my favorite food) 2,906 کیلو بایت SWF 982
درس اول (my nationality) 2,908 کیلو بایت SWF 1,125
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 878
درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران 2,950 کیلو بایت SWF 1,912
نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور 2,976 کیلو بایت SWF 3,168
درس سوم (my abilities) 2,978 کیلو بایت SWF 911
نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات 2,995 کیلو بایت SWF 3,107
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,835
سوره نصر 3,036 کیلو بایت SWF 1,873
سوره توحید 3,050 کیلو بایت SWF 1,565
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 1,184
سوره عصر 3,129 کیلو بایت SWF 1,903
گشتاور ژنراتوری و موتوری 3,130 کیلو بایت SWF 2,506
درس هفتم (سؤال 1) 3,140 کیلو بایت SWF 835
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1) 3,170 کیلو بایت SWF 967
هفت مروارید سرخ (بخش دوم) 3,189 کیلو بایت SWF 1,171

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد